Inżynieria chemiczna - materiały dydaktyczne dla studentów dr. T. Koźleckiego

Wpisy

 • piątek, 07 lutego 2014
 • czwartek, 06 lutego 2014
 • środa, 02 października 2013
 • czwartek, 27 grudnia 2012
 • poniedziałek, 01 października 2012
 • wtorek, 04 października 2011
  • Struktura sprawozdania

   1. Strona tytułowa, zawierająca tytuł ćwiczenia, skłąd grupy z zaznaczoną osobą odpowiedzialną za sprawozdanie, dzień i godzina zajęć.

   2. Spis symboli i jednostek w kolejności alfabetycznej. Najpierw alfabetycznie (małe litery przed wielkimi), póżniej litery greckie, następnie liczby bezwymiarowe z definicjami, potem indeksy górne i dolne. Przykład:

   4. Cel ćwiczenia.

   5. Opis wykonania ćwiczenia (tu można wkleić chemat aparatury).

   6. Tabela z wynikami pomiarów.

   7. W tym miejscu ewentualne rysunki, przedstawiające wyniki pomiarów, na przykład zależność spadku ciśnienia na zwężkach od strumienia wody, itp. (zalecane!).

   8. Przykład obliczeniowy - kompletny zestaw obliczeń dla jednego punktu pomiarowego.

   9. Tabela z przeliczonymi wynikami wszystkich pomiarów.

   10. Jeśli w ćwiczeniu należy obliczyć jakąś wartość (wartości), to w tym miejscu należy je podać.

   10. Rysunki, pokazujące wyniki obliczeń i ewentualne korelacje.

   11. Wnioski (najważniejszy punkt).

   12. Przypięty podpisany protokół.

   Proszę o spinanie sprawozdań zszywkami, a nie spinaczem - utrudnia to zgubienie kartek.

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   tk
   Czas publikacji:
   wtorek, 04 października 2011 16:08
 • poniedziałek, 26 września 2011
  • Terminy konsultacji

   Poniedziałek, 10.00-12.00

   Czwartek, 13.00-15.00

   Pok. 231/C-6

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   tk
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 26 września 2011 22:37
  • Trójkąt Gibbsa

   Dla tych, którzy nie chcą rysować ręcznie trójkąta Gibbsa w ćwiczeni "Stopień wyekstrahowania w układzie ciecz-ciecz", polecam darmową aplikację firmy ProSim: ProSim Ternary Diagram.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   tk
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 26 września 2011 22:33
  • Cyfry znaczące

   Proszę zapoznać się z tym dokumentem oraz ze stronami 1-2 tego dokumentu. Niepoprawne przedstawienie wyników pomiarów, z użyciem niewłaściwej liczby cyfr znaczących będzie karane obniżeniem oceny.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   tk
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 26 września 2011 17:29
  • Jak przygotowywać rysunki do sprawozdania

   Rysunki mogą być wykonane ręcznie, na papierze milimetrowym albo przy pomocy komputera (zalecane, ale nie wymagane). W miarę możliwości sugerowałbym, żeby nie używać do tego Excela; jak ktoś koniecznie chce, to proszę bardzo, ale błędne wykonanie rysunków spowoduje odrzucenie sprawozdania. Zalecam wykorzystanie oprogramowania takiego jak Origin lub MATLAB, które jest dostępne dla studentów PWr., albo jakiegoś darmowego pakietu, na przykład SciDAVis.

   Każdy rysunek musi być prawidłowo sformatowany, to znaczy muszą być naniesione punkty pomiarowe, osie podpisane oznaczeniami i jednostkami. Przykładowo, gdy mamy serię następujących danych:

   c (g/m3) η (mPa.s)
   1 0.3
   5 5.3
   12 17.3
   22 29.5
   50 79.9
   195 203.6
   590 598
   992 802

   Poprawny - choć niezbyt ładnie wyglądający - wykres wykonany w Excelu wygląda następująco:

   Wykres ten został wykonany w Excelu, jest on typu"XY (punktowy)", dodano do niego linię trendu (wielomian trzeciego stopnia).

   W żadnym przypadku nie wolno wykonywać wykresów typu "linowy"! Użycie wykresu typu "linowy" spowoduje odrzucenie sprawozdania!

   Powyższy wykres można jeszcze poprawić. Punkty dla niskich stężeń są bardzo zagęszczone, warto więc zastosować logarytmiczną oś odciętych:

   W przypadku, gdy wymagane jest wykonanie analizy regresji, na przykład w ćwiczeniu "Charakterystyka pompy wirowej w sieci", należy na wykresie umieścić równanie regresji i współczynnik korelacji (dane są zupełnie przypadkowo wybrane, proszę się nimi nie sugerować):

   Proszę zwrócić uwagę na stopień wielomianu, użytego do regresji. Charakterystyka sieci jest dana równaniem:

   Hu = Hg + V2ξ, gdzie V jest objętościowym natężeniem przepływu (m3/s). Wynika z tego, że ta zależność musi być paraboliczna i nie wolno użyć innej krzywej, nawet jeśli dopasowanie nie wydaje się najlepsze. Ogólnie rzecz biorąc, należy starać się używać wielomianów jak najniższego stopnia, najlepiej linii prostej lub paraboli, ewentualnie krzywej sześciennej, kierując się wartością współczynnika korelacji, starając się osiągnąć wartość przynajmniej 0.98, co jest osiągalne dla większości ćwiczeń, pod warunkiem ich względnie starannego wykonania. Gdy zawiodą proste równania, próbuje się krzywej logarytmicznej lub potęgowej.

   Należy pamiętać, żeby nie łączyć punktów linią ciągłą, tak jak na poniższym rysunku:

   Umieszczenie takiej linii ciągłej jest niewłaściwe. W zależności od sytuacji, lepiej jest nie łączyć punktów żadnymi liniami, ewentualnie linią przerywaną (szczególnie gdy na wykresie znajduje się kilka serii danych) lub krzywą składaną (spline). Oczywiście, zawsze można użyć linii trendu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   tk
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 26 września 2011 15:39
 • piątek, 23 września 2011